13 ஜூன், 2012

முள்ளீவாய்க்காலின் இன்றைய நிலை-காணொளி இணைப்பு

முள்ளிவாய்க்காலில் மக்களின் வாகனங்கள் அனைத்து கரிக்கட்டை பிணங்களாக கிடக்கும் காட்சி
பயணிகள் மினி பஸ் பிளந்து போய் கிடக்கும் காட்சி