12 மே, 2011

ராஜாத்தி சாமான் நிக்காலோ

2 கருத்துகள்:

யூர்கன் க்ருகியர் சொன்னது…

இது ஒரு நல்ல பாடல்.. இதற்கென் இப்படி ஒரு தலைப்பு ?

பெயரில்லா சொன்னது…

இது ஒரு நல்ல பாடல்.. இதற்கென் இப்படி ஒரு தலைப்பு ?